MENUSTRUCTUUR

Het is de bedoeling dat u een complete menustructuur indient. Een menustructuur bestaat normaal uit een aantal hoofd- en subitems. U moet deze hoofd- en subitems eerst zelf in de vorm van hoofdmappen, submappen en tekstbestanden aanmaken op uw eigen computer. Een goede leidraad hierbij kan zijn een tekening van het menu zoals u wilt dat het komt uit te zien. Als we kijken naar het item Werkwijze in het menu op deze website, zien we een structuur bestaande uit een hoofdmenu, een submenu, en een tweede submenu.

Het hoofdmenu bestaat uit de items Home, Werkwijze, Blog en Contact. Als u met de muispijl over het item Werkwijze beweegt, ziet u dat er een submenu uitklapt. Een submenu krijgt in onze menustructuur de vorm van een map. De overige items Home, Blog en Contact leiden niet naar een submenu en het volstaat om hiervoor 3 tekstbestanden aan te maken. Dus ons eerste niveau wordt home.txt, Werkwijze (map), blog.txt en contact.txt:

wbstruct_menulevel

Op het tweede niveau (=eerste submenu) zien we 3 items, een submenu-item genaamd Indienen webstructuur, een item genaamd Implementatie website en een item genaamd Goedkeuring en betalen. We moeten nu een map en twee tekstbestanden aanmaken, dus Indienen-webstructuur (map), implementatie_website.txt, en goedkeuring_en_betalen.txt. Maar waar moeten we deze 3 objecten plaatsen? Het antwoord is: in de map Werkwijze. Hierin bevindt zich namelijk het submenu dat we beschrijven. Onze mappenstructuur van het eerste submenu wordt dus:

wbstruct_submenulevel

Maar wat vreemd? We zien nu ineens 4 onderdelen. Naast de map genaamd Indienen-webstructuur is er ook nog een tekstbestand met dezelfde naam: indienen_webstructuur.txt. Dit komt omdat het item Indienen webstructuur op zichzelf ook een link is. Wanneer men erop klikt, verschijnt een webdocument over dit onderwerp. Het is niet verplicht om ieder submenu zo’n self-link te geven. Het wordt overigens afgeraden om van submenu-items aparte links te maken omdat ze in sommige thema’s wegvallen bij gebruik op smartphones.

Dan zien we nog een derde niveau: het item Indienen webstructuur heeft weer een submenu. In dit tweede submenu staan twee items: Hoofd- en submappen en Webpagina’s. In onze map Indienen-webstructuur dienen dus twee tekstbestanden te staan, hoofd_en_submappen.txt en webpaginas.txt:

wbstruct_subsubmenulevel

Zo eenvoudig is het! Submenu’s zijn in onze menustructuur mappen, en gewone items (links) zijn tekstbestanden. Uiteraard komt er binnen de tekstbestanden tekst te staan, samen met hyperlinks en referenties aan afbeeldingen, die tussen de tekst dienen te verschijnen. Dit wordt behandeld in het item Webpagina’s.

Denkt u eraan dat al onze mappen weer submappen zijn van de map Menu, staande in de hoofdmap www.uwdomeinnaam.nl. Zo creëert u een overzichtelijke structuur, die ook voor ons duidelijk genoeg is. Mochten wij vragen hebben omtrent het door u ingeleverde ontwerp, dan nemen wij via de e-mail contact met u op. Voor een voorbeeld van een gezipte menustructuur klikt u hier.