In het volgende wordt beschreven welke stappen wij ondernemen bij het inrichten van uw website.

 

WEBSPACE

Om te beginnen wordt een nieuwe website aangemaakt in een map op de server van Robohost. Deze webruimte krijgt de naam www.uwdomeinnaam.nl. Nu kunnen we de inhoud gaan veranderen. Alle configuratie van uw website vindt plaats binnen WordPress.

MENUSTRUCTUUR

Eerst wordt het menu aangepast aan uw wensen. De mappenstructuur uit het door u ingediende .zip-bestand wordt overgenomen in het menu en er worden alvast lege webdocumenten aangemaakt, zodat we de links in het menu kunnen laten verwijzen naar deze documenten. Uw mappenstructuur wordt overgenomen in de mappenstructuur op de server.

TEKSTEN

Aan de hand van uw ontwerp wordt per tekstdocument de tekst opgemaakt in de webdocumenten. Er worden paragrafen en kopjes aangemaakt. De afbeeldingen worden ingezet in de webdocumenten. De hyperlinks worden ingezet en alle webdocumenten worden nauwkeurig gecontroleerd.

De items in de voettekst worden aangepast en eventuele webdocumenten waarnaar de footerlinks verwijzen, worden opgemaakt op de juist beschreven wijze. Afbeeldingen worden ingezet. Hyperlinks in de footer worden ingezet.

ACHTERGROND EN LOGO

Een eventuele achtergrondfoto wordt bewerkt in Photoshop en ingezet. Het logo wordt passend gemaakt en ingezet.

DOMEINNAAM EN E-MAILADRES

Er wordt voor u de gewenste domeinnaam aangevraagd bij Robohost. Het domeinadres wordt omgezet naar het IP-adres van onze webserver en automatisch wordt de domeinnaam aan uw webmap gekoppeld.

Ook wordt er voor u een e-mailadres aangemaakt onder het domein. In de mappenstructuur bevindt zich het bestand www.uwdomeinnaam.nl\Contact\e-mailadres.txt. U wordt verzocht, daarin een naam op te geven, bijv. uwnaam@uwdomeinnaam.nl.

CONTACTPAGINA

Het e-mailadres wordt gekoppeld aan de contactpagina, zodat u e-mail ontvangt van al diegenen die uw contactpagina invullen. Uiteraard krijgt u per e-mail inloggegevens voor deze nieuwe mailbox.