MENUSTRUCTUUR

Van u wordt verwacht dat u een (voor zover mogelijk) complete menustructuur met bijbehorende webpagina’s, inclusief tekst en afbeeldingen, indient. Een menustructuur bestaat normaal uit een aantal hoofd- en subitems. U moet deze hoofd- en subitems eerst zelf in de vorm van hoofdmappen, submappen en tekstbestanden aanmaken op uw eigen computer. Onder Hoofd- en submappen wordt uitgelegd hoe u dit precies moet doen. Onder Webpagina’s wordt uitgelegd hoe u de uiteindelijke tekstbestanden vormgeeft en hoe u hyperlinks en referenties naar afbeeldingen, behorende bij die tekstbestanden, inzet. (Natuurlijk is het niet nodig om allerlei opmaakkenmerken in de teksten te zetten, het gaat puur om de tekst met eventuele kopjes, hyperlinks, en de naam en plaats van de afbeeldingen.) Voor een voorbeeld van een gezipte menustructuur klikt u hier.

LOGO

Verder is nog nodig het (bedrijfs)logo. Als het door u ingediende logo te groot is, zal het door ons worden verkleind. U kunt een map met de naam “Logo” toevoegen bovenaan de te zippen menustructuur. Handig is bijvoorbeeld om een extra hoofdmap genaamd “www.uwdomeinnaam.nl” te maken met daarin de mappen “Logo” en “Menu”. In “Logo” plaatst u dan het afbeeldingsbestand van het logo (bijv. .jpg, .png of .gif) en in “Menu” alle hoofd- en submappen van de menustructuur. U vervangt “uwdomeinnaam” door de door u gewenste domeinnaam.

wbstruct_logolevel wbstruct_menulevel

ACHTERGROND OF SLIDERAFBEELDINGEN

Ook is het mogelijk om een bepaalde afbeelding te gebruiken als schermbrede achtergrond van de site. Als u dit wilt, plaatst u in de hoofdmap “www.uwdomeinnaam.nl” een map genaamd “Achtergrond” en dan zet u in deze map de achtergrondfoto. Leuke achtergronden voor bedrijven zijn bijvoorbeeld foto’s van een kantoor met het personeel, of een foto van het kantoor of bedrijf van buiten. De afbeelding zal door ons, indien nodig, iets worden vervaagd zodat alle schermelementen zoals tekst, afbeeldingen en knoppen goed zichtbaar blijven.

wbstruct_achtergrlevel

Indien u een slideshow wilt, moet u in de map Achtergrond de afbeeldingen plaatsen, die in de slider dienen te verschijnen, samen met evenzoveel tekstbestanden, met daarin de begeleidende tekst per slide.

wbstruct_slider

E-MAILADRES

Voorts moet u ons nog het e-mailadres verstrekken, waarop u post wilt krijgen die van de contactpagina afkomstig is. Gebruikt u daarvoor een ondermap genaamd “Contact” binnen de hoofdmap “www.uwdomeinnaam.nl”, en plaats daarin een tekstdocument met het e-mailadres erin.

wbstruct_contlevel

Het geheel ziet er nu zó uit:

wbstruct_wunlevel

VOETTEKST

Tenslotte is het mogelijk om de items in een eventuele voettekst (onderste balk) aan uw wensen aan te passen. Wij zullen dan een design selecteren dat voettekst ondersteunt. Stel: Onder “Bedrijf” wilt u de items Over ons en Contact, onder Support de items Help, FAQ, en Support, en onder Connect weer andere items. Als u links heeft naar webpagina’s betreffende deze items, dient u ook hiervoor een mappenstructuur te maken. Maakt u eerst weer een submap genaamd “Voettekst” binnen de hoofdmap “www.uwdomeinnaam.nl”:

wbstruct_wunlevelvoett

Dan maakt u binnen de submap “Voettekst” aparte submappen met de naam van de voetitems, in dit geval “Bedrijf”, “Support” en “Connect”:

wbstruct_voettlevel

In deze mappen plaatst u per hyperlink een tekstdocument (.txt) met als naam de tekst van de hyperlink:

wbstruct_supplevel

IN deze tekstdocumenten zet u óf tekst óf een hyperlink. Als het webdocument waarnaar de hyperlink verwijst, al bestaat, en zich buiten onze website bevindt, zoals geldt voor de meeste links onder het item “Connect”, gebruikt u het formaat hyperlink, dus http://, bijv. http://www.facebook.com/uwnaamopfacebook. Als het eigenlijke webdocument zich echter binnen onze website bevindt, zoals bijvoorbeeld geldt voor de links onder het item “Support”, dan neemt u in het tekstdocument (bijvoorbeeld Help.txt) de tekst op, die op de website over het onderwerp Help dient te verschijnen, weer inclusief eventuele hyperlinks en referenties aan afbeeldingen. De afbeeldingen die in de tekst moeten worden opgenomen kunt u eveneens in de submap, in dit geval “Support” plaatsen, dus naast de tekstdocumenten “Help.txt”, “FAQ.txt” en “Support.txt”. Meer uitleg over het samenstellen van tekstdocumenten (.txt) vindt u bij het onderwerp Webpagina’s.

ZIPPEN EN MAILEN

Als u klaar bent dient u de resulterende map te zippen met een .zip-tool. Op internet zijn verschillende freeware zip-tools te downloaden, de bekendste is wel 7-Zip. Nadat u 7-Zip heeft geïnstalleerd kunt u rechtsklikken op de te zippen map. U krijgt dan een menuutje met onder meer 7-Zip. Onder 7-Zip bevindt zich nóg een menuutje. Stel u heeft een te zippen map genaamd ‘www.uwdomeinnaam.nl’, dan staat er in dat menuutje: Comprimeer naar “www.uwdomeinnaam.nl.zip” en verstuur. Kies deze optie. Daarna wordt automatisch een mailtje aangemaakt met als attachment de gezipte map. U dient als onderwerp in te vullen de gewenste domeinnaam, achter Aan: typt u ons e-mailadres – dat is: info@webbeast.nl -, en kiest dan Verzenden.

AANPASSINGEN

Als wij vragen of opmerkingen hebben aangaande de door u ingediende menustructuur zullen wij u daarover mailen. Bijvoorbeeld kan het zijn dat u vergeten bent om verwijzingen naar afbeeldingen in de tekst te plaatsen, of mogelijk bent u vergeten om een bepaalde afbeelding bij te voegen. Ook kan het zijn dat uw menustructuur niet logisch is of dat ons niet geheel duidelijk is waar bepaalde hoofd- of subitems precies komen te staan en welke subitems precies webdocumenten zijn. U kunt dan antwoord geven op ons mailtje, en ons duidelijk uitleggen wat u voor ogen had. Daarna zullen wij de menustructuur aan uw wensen aanpassen.