In het volgende zal worden uitgelegd hoe u de uiteindelijke tekstbestanden vormgeeft en hoe u hyperlinks en referenties aan afbeeldingen, behorende bij die tekstbestanden, inzet.

 

TEKST

U zet de tekst die op een bepaalde webpagina moet verschijnen, gewoon in een tekstbestand (.txt). De naam van het tekstbestand dient gelijk te zijn aan de naam die het item in het menu heeft, en spaties in de bestandsnaam dienen te worden weergegeven als _ underscore. Maakt u kopjes boven bepaalde paragrafen, dan dient u die met hoofdletters te typen.

HYPERLINKS

Hyperlinks worden aangegeven met het pad, dat het te linken tekstbestand in onze menustructuur heeft. Linken we van hieruit bijvoorbeeld naar het bestand indienen_webstructuur.txt in de map Werkwijze:

wbstruct_linkitem

dan dient het pad te worden aangegeven met (link:Menu\Werkwijze\indienen_webstructuur.txt), vooraf gegaan door het woord dat met de hyperlink-kenmerken (in kleur en onderstreept) moet worden weergegeven, dus linkmij (link:Menu\Werkwijze\indienen_webstructuur.txt).

AFBEELDINGEN

Ten eerste plaatst u afbeeldingen altijd in dezelfde map als waar ook het tekstbestand staat, waarbij die afbeeldingen horen. Zo horen bij het tekstbestand hoofd_en_submappen.txt in de map Menu\Werkwijze\Indienen-webstructuur de afbeeldingen:

  • wbstruct_subsubmenulevel.jpg
  • wbstruct_submenulevel.jpg
  • wbstruct_menusubm.jpg
  • wbstruct_menulevel.jpg

In deze zelfde map staan dus ook de afbeeldingen:

wbstruct_afbmap

In de tekst van het tekstbestand – in dit geval: hoofd_en_submappen.txt – plaatst u referenties aan afbeeldingen gewoon tussen haakjes, als volgt:(wbstruct_subsubmenulevel.jpg). De afbeelding zal op de webpagina worden weergegeven op de plaats waar de aanduiding (wbstruct_subsubmenulevel.jpg) staat.

Als u wilt dat afbeeldingen passend worden weergegeven op bijv. smartphones, dan dient u op het formaat van de afbeeldingen te letten. De maximale breedte is 8 cm (gemeten in Windows Photo Viewer). Als u afbeeldingen indient die breder zijn dan dit formaat, houdt u er dan rekening mee dat deze door ons verkleind worden tot 8 cm. U kunt bijvoorbeeld zelf van te voren de afbeeldingen verkleinen in Paint (tabje Start->Formaat wijzigen).

 

Voor een voorbeeld van een gezipte menustructuur klikt u hier.